In English

translate w Google

11 with EWT and 4 with RTEA = Total 15 years (until year 2013)


RTEA/EWT has predicted 3 stock markets decline ( 2000, 2007/2008 and 2011) and a stock market rally (March 2009)
WHAT IS RTEA? RTEA is equal to the acronym for Real Time Ewt Analysis. The name RTEA, is considering RTEA method's basic design. After working for about 11 years with EWT analysis, I considered that there should be a method that improved EWTs probability analysis. Simply get a safer method of analysis. These things I have worked with for about 4 years and the end result, I gave the name RTEAIn Swedish

Tidigare EWT/RTEA analyser

Sammandrag av 11 års EWT analyser

Det är klart att under dessa 11 år har det gjorts många fler analyser än vad som kommer visas här. Men dom viktigaste vill jag nämna för att belysa EWTs möjlighet att förutsäga framtida rörelser.

Börsfall år 2000

1) År 2000 var jag verksam på Avanzas forum där jag med hjälp av Ewt kunde se att det skulle bli ett börsfall. Jag skrev mycket om LM (Ericssons) aktie och gav analyser som visade för folk att nivåerna för LM skule bli mycket lägre (än dåtida ca 200 kr).Mina angivna nivåer/mål var ca 50 kr och till sist uppdaterades målet till ca 5 kr. Aktiens botten nivå visade sig vara t o m lite lägre än mina angivna 5 kr.Börsfall år 2007/2008

2) Redan år 2006 skrev jag på Di.se om att det skulle komma börsfall :


Börsras? Croman 2006-11-15 22:22
" Med den data som finns tillgänglig till dagens datum, kan man räkna ut med TA att möjlig "ras" för Omxs30 kan ske i intervallet 1180-1280. Ser man på grafen för Omxs30 kan man med blotta ögat se att det mellan 6/4-06 , 15/6-06 och i dag syns en början på triangel-liknande formation. Skulle detta stämma så kan man vänta sig flera hundra punkters nedrekyl...ner till ? "


Omxs30 var som högst ca 1320 (den 13.07.2007) och sedan vände det neråt !

Flera Ewt analyser vägledde läsaren sakta mot den låga botten för OMX.

Omxs30 gick så lågt som till ca 556


Börsuppgång 2009

3) Under 2006 och några år framåt var jag aktiv på Kroatisk aktieforum . Jag hade även besökare som fick följa (Kroatisk index)Crobex, dvs Ewt analyser som då skrevs ( på min hemsida) I början av 2009 skrev jag att " Crobex skulle gå från 1800 till ca 1250 , som skulle bli "botten".

Så blev det också! Crobex vände (mars 2009) vid nivån 1239 !Börsfall 2011

4)Hur är det med årets börsfall?

Den har förutsagts tex i en kommentar/analys (2010-12-30) på Di.se (se nedan):
Citerar (gäller OMX):

" I intervallet 1150_1220 finns det en möjlig topp och därefter ett större börsfall "

" Ewt visar på möjlig framtida börsras,Jag nämnde i en kommentar om fall på 30-40%"Intervallet 1150-1220 se rektangel markerad med 1


OMX ca 9 månader senare (okt 2011)
"Patience is a virtue, especially in the stock market"  W.D.Gann